Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przygotowali świąteczne "Paczki Pamięci" z żywnością oraz zaangażowali osadzonych w akcję "Kartka dla Kombatanta". Paczki i kartki za pośrednictwem Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki trafią do środowisk Kombatanckich

W ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" odbyły się w Zakładzie Karnym w Siedlcach w formie zdalnej zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Mając na uwadze potrzebę podtrzymywania i wzmacniania więzi rodzinnych między osadzonymi, a osobami im bliskimi funkcjonariusze Służby Więziennej w przededniu Świąt Bożego Narodzenia przeprowadzili szereg zajęć kulturalno-oświatowych, w czasie których skazani tworzyli autorskie, multimedialne Życzenia Bożonarodzeniowe dla bliskich

Zakład Karny w Siedlcach kontynuuje realizację edukacji młodzieży w ramach ogólnopolskich programów "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach wzięła udział kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach w ramach którego skazani będą wykonywali pomoce dydaktyczne dla dzieci

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej