Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu przeprowadzili kolejne spotkania z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu”.

Muzykoterapia

21.12.2023

Osadzeni odbywający w Zakładzie Karnym w Rawiczu karę pozbawienia wolności w ramach systemu terapeutycznego, poddawani są różnym oddziaływaniom mającym na celu między innymi prowokowanie do pogłębionej refleksji nad własnym postępowaniem. Jedną z form prowadzonych zajęć jest muzykoterapia.

Kolejne spotkania z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Zakład Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Karny w Rawiczu były organizatorami ogólnopolskiego seminarium naukowego „Więzienne dziennikarstwo jako forma aktywizacji skazanych” oraz finału IX ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą”. Wydarzenie odbyło się w murach poznańskiej uczelni.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu przeprowadzili kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU”. Zajęcia odbyły się na terenie jednostki, a ich odbiorcami byli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu.

Obchodzone w listopadzie Narodowe Święto Niepodległości, tradycyjnie już jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej