13 maja 2021r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych wraz z Zastępcą Dyrektora kpt. Dariuszem Garlińskim wzięli udział w 2. Rajdzie Motocyklowym Weteranów.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W dniu 21.04.2021r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych dokonując kontroli paczki higieniczno-odzieżowej udaremnili przemyt na teren jednostki substancji niedozwolonych.

21 kwietnia 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych płk Włodzimierz Nowak przekazał auto marki Peugeot Urzędowi Miasta Łomża.

Patrz w lusterka

19.04.2021

17 kwietnia 2021r. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych, będący członkami klubu motocyklowego Galloping Bulls, wzięli udział w akcji „ Patrz w lusterka motocykle są wszędzie”.

Szczepimy się

08.04.2021

8 kwietnia 2021r. kolejnych 50 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Przytułach Starych zostało zaszczepionych przeciwko Covid – 19.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej