„Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni”. (Cecelia Ahern)

Aktualnie do pracy kierowanych jest 407 osadzonych odbywających karę w tutejszej jednostce.

Od dnia 1 lipca br. osoby bliskie odwiedzające osadzonych na terenie jednostki penitencjarnej będą mogły zakupić w kantynie artykuły żywnościowe i napoje.

Powołanie Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Użycie lub wykorzystanie broni jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej