W ramach współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze pełniący służbę w Zakładzie Karnym w Nowogardzie w dniu 03.11.2021 r. przeprowadzili zajęcia edukacyjno - profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Stuchowie.

W dniach 21 – 22 października 2021 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie przeprowadzili zajęcia z maturzystami.

Dzięki ścisłej współpracy z Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Zakładzie Karnym w Nowogardzie w dniach 20-21 października 2021 r. zorganizowano wystawę Biblii, której przewodniczył pastor Jarosław Gaudek – właściciel wszystkich wyeksponowanych wydań.

10 października br. w miejscowości Kowala odbyła się ostatnia, IV runda zawodów motocrossowego PP z udziałem zawodników Klubu Motorowego Cisy w Nowogardzie.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest przez Ministra Zdrowia dla Dawcy który poprzez oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości jej składników, w sposób szczególny przyczynił się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej