W dniu 3 kwietnia 2023r. funkcjonariusze naszej jednostki rozpoczęli cykl spotkań z tegorocznymi maturzystami.

Odprawa roczna

14.03.2023

Dnia 09 marca 2023 roku odbyła się uroczysta odprawa roczna, podsumowująca działalność Naszej jednostki w roku 2022.

Międzynarodowy Dzień Kobiet corocznie obchodzony jest 8 marca i stanowi wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Każdego dnia tysiące kobiet pełni służbę w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej.

Studenci pedagogiki specjalnej oraz resocjalizacyjnej, w tym członkowie Koła Naukowego „Reska” Katedry Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pod opieką naukową prof. Sławomira Przybylińskiego, dr. Jerzego Czołgoszewskiego oraz dr. Dariusza Sarzały kolejny raz gościli w Zakładzie Karnym w Kamińsku.

Dyrektor Zakładu Karnego w  Kamińsku 22 lutego br. otrzymał pismo od Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach informujące o odpowiedzialnej i obywatelskiej postawie funkcjonariuszy, którzy właściwie ocenili sytuację i podjęli adekwatne działania zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które pozwoliły zapobiec nieszczęściu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej