Przedmiotem dzierżawy jest plac gospodarczy o powierzchni ok. 223 m2 z możliwością usytuowania przenośnych kontenerów roboczych lub hal namiotowych. Wraz adaptacją placu gospodarczego na stanowiska robocze istnieje możliwość podłączenia instalacji sanitarnej, zasilania elektrycznego oraz przyłącza wody.

W sobotę (02.07.) w Głogowie odbyła się kolejna akcja charytatywna „Bramka dla Franka”. Służba Więzienna przekazała na ten szczytny cel rękodzieła jakie w ostatnim czasie stworzyli osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Głogowie.

STOP NARKOTYKOM!

26.06.2022

W miesiącu czerwcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Służba Więzienna stale prowadzi działania, które mają na celu zapobiec powrotowi do zażywania narkotyków.

Funkcjonariusze Służby Więziennej od wielu lat aktywnie uczestniczą w honorowym oddawaniu krwi. 14 czerwca obchodzimy światowy dzień dawców krwi.

Ministerstwo Sprawiedliwości w roku 2016 dało początek Programu „Praca dla Więźniów”. Program realizowany jest przez Służbę Więzienną i ma między innymi za zadanie wspierać readaptację społeczną osób pozbawionych wolności poprzez aktywizację zawodową.

Funkcjonariusze Służby Więziennej szkolili uczniów regulaminu musztry oraz zachowań podczas ceremoniału. Szkolenie młodzieży odbyło się przez kilka dni. Podczas szkolenia uczniowie poznali specyfikę służb mundurowych, w których obowiązuje służba zgodnie z ceremoniałami i regulaminem musztry.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej