DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 3/2020 dla kandydatów do Służby Więziennej...

Raciborscy funkcjonariusze w ramach dobrowolnej zbiórki zakupili środki ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II z Gorzyc.

W związku z sytuacją w jakiej obecnie znajduje się nasz kraj, Służba Więzienna nie pozostaje obojętna i podejmuje kolejne działania pomocowe. Tym razem Zakład Karny w Raciborzu ruszył z pomocą dla zwierząt, zamieszkujących w pobliskich lasach.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich na świecie obchodzony jest 23 kwietnia. Również tutaj, za murami, więzienni wychowawcy przypominają o szczególnej roli książki i jej wpływie - zwłaszcza w procesie resocjalizacji.

26 marca na fanpage katowickiego Hospicjum Cordis znalazła się prośba o pomoc i przekazywanie środków ochronnych – rękawiczek, maseczek, kombinezonów, na rzecz placówki. Zareagowali, nadzorowani przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dyrektorzy dwóch raciborskich placówek - przedsiębiorstwa przywięziennego PPO Rakon działającego przy Zakładzie Karnym w Raciborzu i Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich. Dziś potrzebne środki trafiły do placówki.

W Zakładzie Karnym w Raciborzu niemal dwukrotnie zwiększono liczbę skazanych zatrudnionych przez przedsiębiorstwo przywięzienne PPO Rakon. Już 56 osadzonych pracuje w przedsiębiorstwie, w którym szyte są bawełniane maseczki. To reakcja Służby Więziennej w obliczu pandemii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej