20 grudnia br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 1 i 2 w Strzelcach Opolskich oddało honorowo krew w Strzeleckim Domu Kultury. W ostatnim kwartale 2019 roku honorowo krew oddało 13 funkcjonariuszy. Łączna ilość oddanej krwi to 5850 ml.

W 2019 roku Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia" z Warszawy, na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, zrealizowała łącznie jedenaście cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, które ukończyło 123 osadzonych.

W okresie październik - listopad 2019 roku Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia" z Warszawy przeprowadziła na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich kolejne dwa cykle szkoleniowo-aktywizacyjne dla osadzonych z kursami w zawodzie spawacza metodą TIG 141, które ukończyły 24 osoby.

28 listopada br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w działaniach ochronnych i obronnych.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 15 listopada br. na terenie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczysta odprawa w której uczestniczyli funkcjonariusze obu miejscowych zakładów karnych i Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie -Koźlu . Podczas tej uroczystości wręczono funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe.

14 listopada br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się ślubowanie kadetów. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej