Informacja

24.07.2020

Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi.

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, 9 lipca br. wznowiła na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich realizacje szkoleń dla osadzonych.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

8 lipca br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski przekazał Staroście Powiatu Strzeleckiego Józefowi Swaczynie 1000 szt. maseczek ochronnych w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Zmiana w kierownictwie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej