Dzień Kobiet

08.03.2022

Służba Więzienna jest jedną z najbardziej sfeminizowanych formacji mundurowych. W Dniu Kobiet warto przyjrzeć się zadaniom kobiet - funkcjonariuszy.

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu – mjr Krystian Wasiński podpisał koleją umowę na zatrudnienie osadzonych w przywięziennej hali, na terenie jednostki penitencjarnej.

Leki dla Ukrainy

01.03.2022

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu z własnych środków finansowych zakupili leki i produkty medyczne, które za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej ruszyły do Ukrainy.

Przy okazji obchodów Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych oddziaływania resocjalizacyjne są przepełnione edukacją patriotyczną, która jest ważnym elementem resocjalizacji więźniów.

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia w Polsce. Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej oddali hołd bohaterom.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej