Pojawiła się myśl taka: „jak tu stworzyć świąteczną atmosferę”?, „jak zachęcić, zaktywizować, by na tacy nie było dane”?, „jak ze zwykłej aktywności zrobić użytek terapeutyczny dla szerszej więziennej społeczności”? Dzisiaj już wiemy, że się udało.

PO WER 2020r.

03.12.2020

”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014r. – 2020r.

11 listopada 2020

12.11.2020

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Pamiętamy

02.11.2020

Wyrazem pamięci o wszystkich, którzy odeszli jest m. in. dbanie o miejsce ich spoczynku

...potężne narzędzie wspierania potrzebujących

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej