Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie rozpoczął nabór kandydatów do służby w jednostkach penitencjarnych. Zainteresowani pracą w Służbie Więziennej mogą wybierać z mnogości zróżnicowanych ofert. Niemal każdy może znaleźć coś dla siebie.

W związku z Międzynarodowym Dniem psa nie zapominamy o naszych czworonożnych funkcjonariuszach. Psy to symbol wierności, lojalności i oddania. W Dzień Psa warto uhonorować szczególnie psy, które narażają swoje życie, pracując dla człowieka. Psy specjalne i patrolowo - obronne wspomagają funkcjonariuszy Służby Więziennej w ich pracy na rzecz realizacji powierzonego Służbie Więziennej zadania związanego z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie...

Dzisiaj w godzinach 10.00-13.00 byliśmy do Państwa dyspozycji w punkcie informacyjnym zorganizowanym w Urzędzie Pracy w Pruszkowie. Dziękujemy za zainteresowanie i merytoryczne rozmowy z tymi, których celem jest wstąpienie w szeregi Służby Więziennej. Wśród nich były osoby, które specjalnie przyszły porozmawiać z funkcjonariuszami o przyszłej pracy i wybranej ścieżce zawodowej. Prosimy o obserwowanie naszych portali społecznościowych, gdzie...

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Płońsk. Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poprzez pracę, popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie i  pracownicy Nadleśnictwa Dobieszyn po raz kolejny zaangażowali skazanych do prac porządkowych na terenach leśnych.

Jesteśmy trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali poświęcić służbie drugiemu człowiekowi. Nasze cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej