2 listopada 2019 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim udaremnili próbę wniesienia na teren jednostki penitencjarnej substancji odurzających.

Funkcjonariusze łódzkich jednostek penitencjarnych wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przestępstwom motywowanym nienawiścią.

Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej Sieradz 2019.

W ramach doskonalenia umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych Zakłady Karne systematycznie przeprowadzają ćwiczenia specjalistyczne. Doskonalą przy tym i sprawdzają system współdziałania z Policją, PSP oraz Grupą Interwencyjną SW w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w jednostce.

W dniach 15 - 18 października 2019 roku delegacja funkcjonariuszy i pracowników z Aresztu Śledczego w Monachium gościła w Polsce na zaproszenie dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

W Zakładzie Karnym w Sieradzu odbyły się obrady Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej