Przedstawiciele Służby Więziennej spotkali się ze studentami Gdańskiej Szkoły Wyższej, zrzeszonymi w Studenckim Kole Naukowym Kryminalistyki i Medycyny Sądowej „Dispecto”.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniu 28 maja 2021 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, wręczył odznakę Semper Paratus funkcjonariuszowi działu ochrony Aresztu Śledczego w Elblągu mł. chor. Rafałowi Steinborn.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

3 kwietnia grupa funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z rodzinami rozwiozła dla 80. seniorów z Gdańska paczki przygotowane w ramach akcji „Koszyczek dla seniora”

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie zapewnia studentom umundurowanie, wynagrodzenie, zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie a także daje gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów na terenie całej polski. Zapraszamy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej