Kadra Aresztu Śledczego w Hajnówce ponownie zaprosiła młodzież szkolną wraz z opiekunami, do uczestnictwa w spotkaniu profilaktycznym "Cienka granica"

W dniu 12 grudnia w Areszcie Śledczym w Białymstoku w ramach szkoleń Służby Więziennej miały miejsce ćwiczenia, mające na celu współdziałanie i ujednolicenie działań funkcjonariuszy aresztu a funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Kolejna Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych zorganizowana w Areszcie Śledczym w Hajnówce

Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Suwałkach zostali darczyńcami w tegorocznej akcji Szlachetna Paczka.

Mikołajkowy i honorowy gest dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości

Zatrudnienie osób przebywających w jednostkach penitencjarnych wzrasta. Każdego dnia kolejni osadzeni są przygotowywani do podjęcia pracy zarówno wewnątrz zakładu karnego jak i u kontrahentów zewnętrznych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej