Służba nie drużba. W trakcie świąt Służba Więzienna nie odpoczywa. Nieustannie swoje działania kieruje na zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę społeczeństwa. Działamy w wielu wymiarach. Pełnimy funkcje ochronne oraz realizujemy zadania resocjalizacyjne i readaptacyjne. Podejmujemy i angażujemy się w różnorakie prospołeczne i obywatelskie inicjatywy. Tym razem udało nam się wesprzeć szczytną inicjatywę opolskich krawcowych.

Panująca epidemia koronawirusa nie zmniejsza, lecz zwiększa zapotrzebowanie na krew. Wielu dawców ze względu na chorobę lub zakażenie zostało zdyskwalifikowanych. Oddawanie krwi jest jednak nadal bezpieczne, co udowodnili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku.

Funkcjonariusze oraz skazani pomagają społecznie biorąc udział w ogólnopolskiej akcji szycia maseczek. Zdarzają się jednak sytuacje, jak ta w Zakładzie Karnym w Nysie, gdzie to dawna mieszkanka miasta doceniając odpowiedzialną i trudną służbę funkcjonariuszy wsparła jednostkę, przekazując 800 sztuk maseczek wielorazowego użytku z miejscem na filtr.

Areszt Śledczy w Opolu nawiązał współpracę z miejscową Izbą Rzemieślniczą oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Celem jest pomoc w walce z epidemią poprzez szycie maseczek, które trafią do potrzebujących instytucji i organizacji.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Nysie dołączyli do ogólnopolskiej akcji i gromkimi brawami podziękowali więziennej służbie zdrowia za działania podejmowane w tym szczególnie trudnym czasie, w którym wszyscy walczą z epidemią.

Do akcji szycia maseczek ochronnych w ramach akcji społecznej "Strzelce szyją maseczki" przyłączył się również Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej