Komunikat

28.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego...

W związku z przywróceniem w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej Oddział Zewnętrzny w Zabłociu z dniem 3 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

Poranna kawa, kanapka z dżemem, herbata z cytryną, sok jabłkowy, lody truskawkowe, a nawet kapuśniak, ogórkowa czy grochówka, to wszystko jest możliwe dzięki pracy pszczół. Pisząc „pszczoły” mamy na myśli nie tylko pszczoły miodne, które znamy z wizyt w pasiece i podglądaniu uli, ale również puchate trzmiele czy pszczoły samotnice. Wszystkie one 20 maja obchodzą swoje święto.

14 maja 2021 roku ppłk Artur Ambrozik Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej podpisał nową umowę z  o zatrudnieniu skazanych.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zrealizowano program resocjalizacji skazanych sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia pt.,,Jak i gdzie szukać pracy” Edycja I 2021.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej