Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy zaprosił Służbę Więzienną do udziału i zaprezentowania się podczas festynu Disco Polo Show

Od 09.05.2022 r. kolejna grupa recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku podnosi swoje kwalifikacje w ramach kursu przyuczenia do zawodu murarz-tynkarz.

Praca w Służbie Więziennej niesie za sobą szereg korzyści m.in. szeroką ścieżkę kariery zawodowej, bezpłatne szkolenia specjalistyczne...

W dniach 12-14.04.2022 r. skazani z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku uczestniczyli w warsztatach socjoterapeutycznych opartych o Trening Zastępowania Agresji w wymiarze 24 godzin zegarowych.

W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku rozpoczął się pierwszy w tym roku kurs zawodowy dla osób pozbawionych wolności. Tym razem został on sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości

... pod hasłem "Solidarni z Ukrainą"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej