"Pomagamy"

09.03.2022

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu przeprowadzili wewnątrz jednostki akcję "Pomagamy".

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Pomagamy!

21.02.2022

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, ograniczającej działania z powodu obostrzeń, Areszt Śledczy w Poznaniu cały czas pomaga tym najbardziej potrzebującym.

Wstąp do służby!

02.02.2022

Służba Więzienna - trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Zapewniamy porządek i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przygotowujemy skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Areszt Śledczy w Poznaniu, po przerwie spowodowanej pandemią, wznowił współpracę z Pocztą Polską S.A w zakresie zatrudnienia osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej