Solidne nowoczesne ogrodzenie wybudowano już w ubiegłym roku, ale skazani zostali skierowani do jego dalszej rozbudowy

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach trwa kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu dekarza

Dbając o podtrzymywanie i wzmacnianie więzi rodzinnych osób pozbawionych wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zorganizowano Dzień Dziecka

Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros przekazał na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk. Krzysztofa Mrówczyńskiego narkotesty, które będą wykorzystane przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach nie mogą narzekać na brak zajęcia

19 kwietnia 2018 roku skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach wysłuchali wykładu na temat poszukiwania mogił żołnierzy Legionów Polskich poległych w latach 1915-1916 na Wołyniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej