Rap zza krat

22.07.2019

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbył się koncert muzyki RAP. Nietypowy.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyła się nietypowa prelekcja

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach po raz drugi odbył się uroczysty rocznicowy miting otwarty grupy Nasza Szansa wchodzącej w skład Intergrupy regionu zagłębiowsko-jurajskiego.

Historia Lwowa była przedmiotem najnowszej wystawy prezentowanej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Sympozjum to kolejna inicjatywa w którą zaangażowały się: Zakład Karny w Wojkowicach OZ w Ciągowicach, Miasto Poręba oraz Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Skazani będą remontować mieszkania socjalne w Zawierciu. Dyrektorzy ZK Wojkowice i ZGM Zawiercie podpisali porozumienie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej