Przez ponad pół roku funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzili szkolenia i zajęcia dla uczniów szkół średnich w Porębie i w Łazach. Wszystko w ramach współpracy pomiędzy ZK Wojkowice a szkołami, podjętej w 2017 roku.

Służba Więzienna po raz kolejny prowadzi kursy zawodowe dla więźniów.

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia powiatu zawierciańskiego

Zielona Ziemia

04.05.2018

W asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej skazani uprzątali pobliskie lasy otaczające Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni uczestniczyli w uroczystościach Drogi Krzyżowej na terenie zakładu karnego.

Służba Więzienna wspiera kolejne inicjatywy społeczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej