Pani dr hab. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie po raz kolejny gościła w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Z inicjatywy funkcjonariuszy Służby Więziennej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy Ewangelizacyjnej „Katolicy” z Częstochowy.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W ramach podejmowanych przez Służbę Więzienną działań ukierunkowanych na współpracę ze środowiskiem lokalnym i zapobiegających wykluczeniu społecznemu, skazanych w OZ Ciągowice z lokalnymi tradycjami zapoznawały Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Niegowonic.

Służba Więzienna we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zrealizowała kolejną edycję programu służącego readaptacji skazanych.

Świąteczny czas

21.12.2018

Święta Bożego Narodzenia to także wyjątkowy czas dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach. Między innymi ze względu na wigilijne spotkanie z biskupem Grzegorzem Kaszakiem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej