W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie zakończył się kurs zawodowy o profilu pracownik robót wykończeniowych w budownictwie który realizowany był przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie trwa druga edycja programu pt ”Poczytaj Mi Tato” w trakcie programu skazani czytali i nagrywali bajki na płyty, które będą w najbliższym czasie przekazane ich dzieciom. Okres nieprzypadkowy, zbliżają się bowiem Mikołajki, więc milusińscy otrzymają od Mikołaja bajki nagrane przez ich ojców, które mamy nadzieje będą odtwarzać przed snem i zasypiać z uśmiechem. Płyty zostały ozdobione przez skazanych zgodnie...

W ramach projektu POWER realizowany jest w służewieckiej jednostce kurs zawodowy o profilu malarz.

W Oddziale Zewnętrznym na warszawskim Bemowie rozpoczęto program szycia maseczek w ramach ogólnopolskiej akcji szycia maseczek #ResortSprawiedliwosciPomaga Do udziału w programie zostali zakwalifikowani chętni skazani.

Od 19 do 29 listopada w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie trwał cykl aktywizacyjno-zawodowy „Profesjonalne sprzątanie – operator usług utrzymania czystości”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Po raz kolejny, przed Świętem Zmarłych, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie w ramach programu readaptacji społecznej "Zmarli bliscy i zmarli bohaterowie" odwiedzili groby na najważniejszych warszawskich nekropoliach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej