Kominikat

29.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu...

Komunikat

26.06.2020

16 czerwca 2020 roku funkcjonariusze starogardzkiego aresztu wsparli kolejną instytucję publiczną w środki ochrony osobistej.

# Gaszynchallenge

16.06.2020

W dniu 15 czerwca 2020 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim nominowani do „Gaszyn challenge” wykonali zadanie.

komunikat

15.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu...

Z dniem 8 czerwca 2020 r., na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Andrzej Tesarewicz powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. por. Piotra Wilka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej