Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach oraz Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu wzięli udział w uroczystości związanej z odsłonięciem tablicy w 30. rocznicę powołania Straży Granicznej.

1. listopada w Kościele katolickim przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Dlatego dziś funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu oddają hołd więziennikom, którzy oddali życie za Ojczyznę oraz pozostałym ofiarom represji systemów totalitarnych.

Dzisiaj w godzinach porannych w AŚ w Sosnowcu ogłoszono alarm w związku z agresywnym zachowaniem osadzonych. Chwilę później zaobserwowano pożar garażu. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

Współpraca z MOPS

15.10.2021

W ramach przygotowywania osadzonych do życia na wolności funkcjonariusze Służby Więziennej organizują spotkania dla osób pozbawionych wolności z przedstawicielami różnych instytucji. Tym razem byli to przedstawiciele MOPS w Sosnowcu. Na ich wizycie skorzystali również funkcjonariusze działu penitencjarnego biorąc udział w specjalnym szkoleniu.

W sosnowieckim areszcie gościli funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolili Służbę Więzienną w zakresie identyfikacji środków psychoaktywnych oraz w zakresie przeciwdziałania wyrafinowanym sposobom ich przemytu.

Służba Więzienna współpracuje z placówkami Caritas głównie w obszarze zatrudnienia skazanych. Stąd obecność zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu mjr. Tomasza Gawlika na otwarciu Magazynu Żywności Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej