Ekipa Świętego Mikołaja z Aresztu Śledczego w Słupsku przygotowała paczki dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Kształtujemy wśród młodzieży postawę patriotyczną, proobronną poprzez organizowanie szkoleń strzeleckich.

Spełniamy marzenia

17.12.2023

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku wraz z partnerami przygotowali niespodziankę dla dzieci przebywających na Oddziale Hematologii i Onkologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Edukacja proobronna

11.12.2023

W Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizowaliśmy zajęcia w ramach edukacji proobronnej dla uczniów z klasy wojskowej z Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku

W dniu 28.11.2023 r. w Areszcie Śledczym w Słupsku przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – ochronne pod kryptonimem „Zakładnik”.

W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego w SŁUŻBIE PRAWU realizowanego przez Służbę Więzienną w naszej jednostce przeprowadziliśmy zajęcia z uczniami klasy III z Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej