Sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju wymaga od funkcjonariuszy zachowania dodatkowych środków bezpieczeństwa takich jak używanie w codziennej służbie maseczek ochronnych i jednorazowych rękawiczek. Bardzo cennym gestem było przekazanie, za pośrednictwem Przewodniczącego Związków Zawodowych NSZZ FiPW AŚ w Łodzi, maseczek będących darem od społeczności Łodzian

W dobie ograniczeń związanych z poruszaniem się istotne jest utrzymywanie kontaktów osadzonych ze światem zewnętrznym

Komunikat Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi

W I Pucharze Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych, plut. Łukasz Siemiński zdobył srebrny medal w kategorii pointfightingu do 69 kg

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia WSKiP w roku akademickim 2020/2021!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej