W dniach 11-14.09.2023r., Kierownik działu ochrony naszego aresztu przy współpracy z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej SW zorganizował szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Służby Więziennej, Samorządowców i Władz Miasta Hajnówka z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Pawłem Prawosławnym Biskupem Hajnowskim.

W dniu 9.IX. 2023r., odbył się Turniej Piłki Nożnej na barczewskim boisku, zorganizowany przez Zakład Karny w Barczewie.

17 sierpnia br., odbyła się odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciechem Szczudło.

18 sierpnia funkcjonariusze Służby Więziennej udali się na 28. Pieszą Pielgrzymkę Wojska i Służb Mundurowych. Pielgrzymka funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Aresztu Śledczego w Hajnówce na czele z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciechem Szczudło oraz Dyrektorem Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Romanem Paszko była już XVI.

Służba Więzienna oraz Lasy Państwowe od lat współpracują w zakresie zatrudniania osadzonych. Wspólne działania zakładają w szczególności promocję oraz wsparcie w zakresie odpłatnego zatrudniania osadzonych przy pracach związanych z gospodarką leśną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej