Komunikat

08.04.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Hajnówce właściwie zareagowali na zdarzenie drogowe

#BrawaDlaWas

07.04.2020

Życzenia od funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Hajnówce z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Areszt Śledczy w Hajnówce podejmuje działania profilaktyczne w trudnych czasach epidemii

Komunikat

25.03.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej