Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej po raz kolejny zrealizował zdalnie kurs przygotowawczy. Tym razem „wstępniak” został zorganizowany na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W dniach 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r. studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie realizowali zagadnienia kliniki penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku zatrzymali nietrzeźwego kierowcę.

Komunikat

10.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej