Komunikat

01.03.2021

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością dostosowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19,widzenia z osobami, o których mowa w art. 8 § 3 i art. 215 § 1 Kkw, art. 215 § 1a Kkw, urzędnikami konsularnymi oraz kuratorami sądowymi...

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

W dniu 19.02.2021 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu dostawczego marki Peugeot Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie Elbląskim.

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

W dniu 03.02.2021 r. funkcjonariusze i pracownicy z Kurkowej przekazali dary do schroniska dla bezdomnych zwierząt PROMYK w Gdańsku. Więziennicy zebrali koce, prześcieradła, ręczniki oraz karmę, które dostarczyli bezdomniakom.

W ostatnich dniach dwukrotnie podjęto próbę dostarczenia do Aresztu Śledczego w Gdańsku substancji odurzających. Funkcjonariusze nie zawiedli, wykazali się spostrzegawczością i  czujnością w codziennych czynnościach. Nie zgubiła ich rutyna, w wyniku czego udaremnili próbę przedostania się na teren jednostki narkotyków. Sprawami zajmuje się już policja.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej