Podróże do granic

24.07.2018

Podróżnik Robert Czerniak odwiedził Areszt Śledczy w Szczecinie.

Ogólnopolski Konkurs na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności pod patronatem Dyrektora Generalnego.

W dniu 21.06.2018 z koncertem "PATRIOTYZM NA ROCKOWO" wystąpił WOJTEK KUBIAK.

Szkolenia zawodowe dla osób pozbawionych wolności

Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI

Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka skazani wykonali kartki okolicznościowe, które przesłali swoim bliskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej