Początek 2020 roku otwiera kolejny okres do prowadzenia oddziaływań wobec skazanych, mających na celu szeroko rozumianą readaptację społeczną, a przede wszystkim spowodowanie by osadzeni po opuszczeniu „więziennych murów” nie powracali do popełniania przestępstw.

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”.

Spotkania z młodzieżą szkół średnich na terenie jednostki Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu stanowią już tradycję.

Listopadowe awanse

15.11.2019

Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy międzyrzeckiego aresztu w 101. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości

Międzyrzeccy funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej