Funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej , po raz kolejny włączyli się w coroczną akcję letniego oddawania krwi dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny odwiedziła grupa studentów. Tym razem mundurowi gościli słuchaczy pierwszego roku kierunku Bezpieczeństwo Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu. Spotkanie odbyło się w ramach omawianego w toku studiów przedmiotu „Bezpieczeństwo społeczne” i miało na celu przybliżenie zagadnienia marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Grudziądzka Służba Więzienna bierze udział w pilotażowym szkoleniu z zakresu przysposobienia wojskowego.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu „W Służbie Prawu”. Mundurowi gościli grupę młodzieży z Branżowej Szkoły I Stopnia w Grudziądzu.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji.

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej