W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z osobami bliskimi.

KOMUNIKAT

25.02.2022

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Po raz kolejny Zakład Karny w Wojkowicach włączył się w akcję charytatywną, zasilając wojkowicki korkomat partią plastikowych korków

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Warsztaty plastyczne dla skazanych przygotowane przez Panią dr hab. prof. UP Barbarę Nowak na stałe wpisały się w mapę oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez sztukę. Uwrażliwienie na piękno, poznanie historii Polski i świata, rozwój umiejętności malarskich to tylko niektóre aspekty poruszane podczas spotkań, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród skazanych należących do koła plastycznego w wojkowickim zakładzie zamkniętym.

Komunikat

21.01.2022

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej