"Sztuka wolności - wolność sztuki" - to projekt z zakresu edukacji kulturalnej który, stanowi innowacyjne uzupełnienie programu MEN realizowanego w jednostkach penitencjarnych.

„Blues zza krat” jest bez wątpienia jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem w skali ogólnopolskich oddziaływań penitencjarnych. W tym roku odbyła się już 25 edycja festiwalu, którego początki sięgają lat 90-tych.

W dniu 13 listopada 2023r., 38 funkcjonariuszy i pracowników wojkowickiego zakładu przyłączyło się do akcji honorowego krwiodawstwa służb mundurowych pod hasłem „ Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”, którą patronatem objął m.in. Minister Sprawiedliwości.

Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wojkowicach uczestniczyła w uroczystości związanej z obchodami 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanej przez miasto Piekary Śląskie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej