W dniu 23 lutego 2024 roku po 25 letniej służbie Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W ramach współpracy zamojskiej jednostki penitencjarnej z Fundacją "Dzika Rzeka" i Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, w świetlicy Zakładu Karnego w Zamościu odbyło się przekazanie wykonanych przez skazanych budek lęgowych i szkieletów gniazd dla dziko żyjących ptaków.

Zakład Karny w Zamościu 28 stycznia bieżącego roku, zagra w 32 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ubiegły rok w Zakładzie Karnym w Zamościu upłynął pod znakiem inwestycji i remontów. Część zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowana została w związku z wdrożeniem „Programu modernizacji Służby Więziennej.

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu kilkanaście par wysokiej klasy rękawic antyprzecięciowych i antyzakłuciowych dla funkcjonariuszy działu ochrony.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej