Wołowska jednostka penitencjarna podejmuje działania promujące Służbę Więzienną w środowisku uczniów szkół średnich z terenu powiatu wołowskiego.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wołowie podczas zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie Targów Pracy zaprezentowali uczestnikom ofertę podjęcia zatrudnienia w Służbie Więziennej.

Na terenie całego kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości przystąpili również absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie.

Jednym z elementów osiągnięcia celów odbywania kary jest oddziaływanie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Racjonalne zaplanowanie czasu wolnego osadzonych pozwala zapobiec nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji oraz pozwala na rozwój i zaspokojenie potrzeb.

Wołowscy więźniowie po raz kolejny wzięli udział w akcji sprzątania świata w ramach Światowego Dnia Ziemi. Osadzeni sprzątali tereny leśne położone w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego – Dolina Jezierzycy.

W ramach ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni aktywnie angażują się w pomoc obywatelom Ukrainy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej