Opowieść o tragicznych losach dzieci przebywających w okresie II wojny światowej w KL Auschwitz-Birkenau wywołała znaczne poruszenie wśród osadzonych...

Msza Święta za ojczyznę, pochód sztandarowy, złożenie kwiatów pod pomnikiem 12 Pułku Piechoty.

Od kilku dni w wadowickim zakładzie karnym trwa kurs finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki w sobotę (13.04.) gościł w wadowickim Zakładzie Karnym.

W ubiegłym tygodniu w wadowickiej jednostce miało miejsce przedstawienie teatralne grupy "Krewni Pana Boga" ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.

W ubiegły piątek (08.03.2019 r.) w wadowickiej jednostce odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Włodzimierza Więckowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej