11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania podczas Wielkiej Wojny. Po 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

W sąsiadujących z Uhercami Mineralnymi miejscowościach już nikogo nie zaskakuje fakt, że w pracach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą osadzeni. Październik upłynął pod znakiem budowy ogrodu terapeutycznego w Lesku.

Wystawa opowiada o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, będących jednocześnie bohaterami Powstania Warszawskiego. Zaprezentowano sylwetki 19 osób, takich jak między innymi: Aleksander Kamiński, Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski czy Jadwiga Boczar.

Zakład Karny w Uhercach Mineralny został zbudowany u stóp wzgórza Lachawa, na którym od lat dwudziestych minionego wieku znajduje się cmentarz poległych żołnierzy w trakcie walk toczonych na terenie powiatu leskiego w latach 1914-1915. Taka lokalizacja sprawiła, że od wielu już lat funkcjonariusze oraz osadzeni stali się strażnikami pamięci o poległych.

W październiku bieżącego roku do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych dotarła wystawa prac Shauna Tan’a zatytułowana: Po drugiej stronie globu.

10 września słuchacze Radia Rzeszów poznali pierwsze informacje na temat boju, jaki w pobliskiej Bóbrce we wrześniu 1939 roku stoczyli Ułani. Sprawa zyskała rozpęd za sprawą wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych oraz osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej