Blisko stu uczniów z podkarpackich szkół, którzy wakacje spędzają w ośrodku Caritas w Rajskiem uczestniczyło w spotkaniu z funkcjonariuszami Zakładu Karnego z Uherzec Mineralnych.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych systematycznie wykonują prace na rzecz społeczności lokalnej w ramach realizowanych programów resocjalizacyjnych. W czerwcu bieżącego roku na prośbę stowarzyszenia Ciepły Wiatr wzięli udział w pracach porządkowych w ogrodzie przy leskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Systematycznie w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają się spotkania osadzonych z kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną.

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Główne obchody odbyły się w Harmężach i Oświęcimiu. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej reprezentował dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, ppłk Mariusz Kocaj.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych wzięli udział w uroczystościach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lesku.

Po raz kolejny znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pieśniarz Lech Dyblik spotkał się z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej