Dzisiaj mija kolejna rocznica ogłoszenia Stanu Wojennego. Pamiętamy o okolicznościach tego wydarzenia oraz jakie przyniosło konsekwencje wobec naszego narodu.

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych podczas uroczystej odprawy mjr Agnieszka Wojciechowska – zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, płk Waldemar Ciszek - Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych wręczyli funkcjonariuszom Służby Więziennej awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.

11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. - Jan Paweł II

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego na kolejnej edycji obozu penitencjarnego. W tym roku w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

II Tura Szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej