Zakład Karny w Sztumie gościł studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego działających w Sekcji praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusze sztumskiej jednostki penitencjarnej odwiedzili Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.

16 listopada 2022 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie w czasie uroczystej odprawy płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk Marian Szałkowski, dyrektor sztumskiej jednostki penitencjarnej wręczyli funkcjonariuszom Służby Więziennej awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.

Zakład Karny w Sztumie gościł studentów prawa, seminarzystów, członków Koła Naukowego Prawa Karnego Crimen et Poena Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

11 listopada 2022 roku mieszkańcy Sztumu uroczyście uczcili pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę. W uroczystościach tych Służbę Więzienną reprezentował ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Podczas ostatnich obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Sztum funkcjonariusz sztumskiej jednostki penitencjarnej por. Sławomir Sidorowicz otrzymał specjalne wyróżnienie za bezinteresowną pomoc na rzecz obywateli Ukrainy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej