Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie kolejny raz udaremnili próbę przemytu środków narkotycznych na teren jednostki penitencjarnej.

Sztumską jednostkę penitencjarną wizytował Kazimierz Smoliński, Poseł na Sejm RP oraz Aleksander Jankowski, II Wicewojewoda Pomorski. Gospodarzem spotkania w jednostce penitencjarnej był ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Podczas kontroli przesyłki skierowanej do skazanego przebywającego w Zakładzie Karnym w Sztumie funkcjonariusze sztumskiej jednostki ujawnili niedozwoloną substancję.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wzięli czynny udział w uroczystej inauguracji kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, gdzie promowali zawód więziennika.

3 maja 2022 roku Zakład Karny w Sztumie wziął udział w organizacji realizowanego na terenie strzelnicy w Starogardzie Gdańskim III Festynu Rodzinnego.

3 maja 2022 roku Służba Więzienna uczestniczyła w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej