8 września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wraz z radnym Gminy i Miasta Sztum po raz kolejny przekazali plastikowe nakrętki dla SOSW w Uśnicach, które były zbierane zarówno przez skazanych, jak i więzienników.

Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wynajmu nieruchomości znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Sztumie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Malborku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

4 września 2023 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023.

2 września br. na terenie Muzeum Stutthof uczczono 84. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof, w której udział wziął płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z płk. Arturem Królem, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz ppłk. Mirosławem Detmerem, Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

1 września w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Sztumie odbyły się uroczystości upamiętniające poległych w niej naszych rodaków.

Ogłoszenie z przeprowadzenia przetargu na dzierżawę hali produkcyjnej wraz z gruntem w Zakładzie Karnym w Sztumie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej