Dobiegł końca cykl zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Szkolenie zrealizowano we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Siedlcach. Udział w zajęciach to dla skazanych jeden z "kroków" ku wolności

Zakład Karny w Siedlcach prowadzi edukację młodzieży w ramach ogólnopolskich programów "W SŁUŻBIE PRAWU" z zakresu edukacji prawnej oraz "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" z zakresu edukacji proobronnej. W obu projektach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach

Dzień Kobiet

08.03.2024

Skazani z siedleckiej jednostki penitencjarnej wysłuchali osobistego i mocnego świadectwa nawrócenia Marty Przybyły, które skłania do refleksji nad życiem

Komisja Penitencjarna jako jeden z tzw. "więziennych organów" postępowania wykonawczego posiada kompetencje, które umożliwiają skierowanie pewnej kategorii skazanych do odbywania kary poza murem więzienia w warunkach uwzględniających ich życie prywatne i zawodowe. Takie rozwiązanie sprzyja zmniejszeniu populacji więziennej oraz zmniejsza koszty wykonania kary pozbawienia wolności ponoszone przez państwo

Zakład Karny w Siedlcach włączył się w kolejne obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" oddając im hołd. Ponadto funkcjonariusze Służby Więziennej upowszechniają wiedzę o żołnierzach niepodległościowego podziemia wśród osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej