Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dysponujemy pomieszczeniami, zlokalizowanymi na terenie jednostki organizacyjnej, o powierzchni do 1300m², z możliwością ich podziału, posiadającymi instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno - kanalizacyjną, z zorganizowanymi pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi, w których możliwe jest zatrudnienie...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu przeprowadzili na terenie jednostki zajęcia dla uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu oraz liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. W ramach przedsięwzięcia rawickie więzienie odwiedziło ponad 100 uczniów.

Studenci III roku Penitencjarystyki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w ramach zajęć praktycznych gościli w Zakładzie Karym w Rawiczu, by poznać specyfikę terapeutycznego systemu odbywania kary pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu odpowiedzieli na zaproszenie Przedszkola Publicznego „Happy Days - Szczęśliwe Dni” w Lesznie i udali się z wizytą do młodego pokolenia.

Podczas odprawy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu – płk Cezarego Kosacza - z kierownictwem Zakładu Karnego w Rawiczu, dokonano podsumowania działalności jednostki w roku 2022. Omówiono także założenia, cele i ich realizację na rok bieżący. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaki „Semper paratus” funkcjonariuszce Zakładu Karnego w Rawiczu - szer. Barbarze Guściorze.

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu programów resocjalizacyjnych - 30 osadzonych pobiegło w największym w Polsce biegu pamięci. Tym samym rawicka jednostka penitencjarna - włączyła się w ogólnopolską, jedenastą już edycję biegu śladem „Wilków”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej