Obchodzone w listopadzie Narodowe Święto Niepodległości, tradycyjnie już jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Zakład Karny w Rawiczu realizuje program „Praca dla Więźniów”. Polega on na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary - poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

Dla Niepodległej

13.11.2023

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Rawiccy więziennicy wzięli udział w Nocnym Biegu Niepodległości w Pępowie oraz w uroczystościach zorganizowanych z tej okazji w Rawiczu.

W Służbie Prawu

09.11.2023

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu przeprowadzili spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, przy współudziale funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, szkolili swoje umiejętności podczas ćwiczeń realizowanych na terenie więzienia.

Kto czyta – żyje wielokrotnie… (Józef Czechowicz), a „Czasem przeczytanie jakieś książki stanowi o losie człowieka” (Ralph Waldo Emerson). Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu podejmuje działania promujące czytelnictwo wśród osadzonych jako element działań resocjalizacyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej