10 czerwca 2021r. dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” otrzymały słodkie upominki pochodzące ze zbiórki zorganizowanej wśród funkcjonariuszy i osadzonych Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W środę 26 maja 2021r. odbyła się 190. rocznica Bitwy pod Ostrołęką. W uroczystości udział wziął Dyrektor Zakładu Karnego płk Włodzimierz Nowak.

1.06.2021r. Planowane jest przywrócenie widzeń.

19 maja 2021r. Zakład Karny w Przytułach Starych przekazał plastikowe nakrętki dla Marysi – uczennicy "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce.

18 maja 2021r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych podczas kontroli korespondencji ujawnili przedmioty niedozwolone.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej