25 stycznia odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pierwszy semestr pracy dydaktyczno - wychowawczej w tutejszym CKU

Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego zorganizowali zbiórkę środków finansowych dla lokalnej rodziny

W czwartek 29 grudnia funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pomagali w przenosinach samorządowego przedszkola w Nowym Wiśniczu do nowego, wyremontowanego budynku.

Osadzeni wraz z wychowawcami odwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau

"Sztuka wolności - wolność sztuki" - to projekt z zakresu edukacji kulturalnej, stanowiący innowacyjne uzupełnienie programu MEN realizowanego w jednostkach penitencjarnych.

18 grudnia uczestnicy programu resocjalizacyjnego z zakresu integracji rodzin mieli możliwość spotkania z najbliższymi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej