23 sierpnia na boisku w Słajsinie odbył się festyn na rzecz 7 letniej Sary Michalskiej z Kulic, która choruje na zapalenie rdzenia kręgowego.

Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z inicjatywy funkcjonariuszy tut. jednostki powstały funkcjonalne budy dla psów na rzecz podopiecznych Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach.

Zakład Karny w Nowogardzie przekazał środki ochrony osobistej na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 i Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Nowogardzka jednostka penitencjarna w ramach ww. akcji przekazała przyłbice ochronne na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie.

Oddział Honorowych Dawców Krwi Legion przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie bierze aktywny udział w kampanii społecznej „Światło dla Polski”, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Legion”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej