KOMUNIKAT

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

25 lutego 2020 r. na terenie malborskiego Zakładu Karnego gościliśmy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

13 lutego 2020 r. funkcjonariusze malborskiego zakładu karnego obchodzili swoje święto. W uroczystej odprawie uczestniczył ppłk Adam Poćwiardowski – Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Malborku wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Karnym w Malborku uczestnikami akcji "Nasza krew – nasza Ojczyzna".

Funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Malborku – sierż. Mariusz Brzustewicz oddał komórki macierzyste dla swojego „bliźniaka genetycznego”.

Czas Bożego Narodzenia w zakładzie karnym to okres szczególnie trudny dla osadzonych. Jak co roku w malborskiej jednostce zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla skazanych, w którym uczestniczył kapelan tutejszej jednostki oraz zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej