W czwartek, 28 października br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny zagościł Przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i kolejny raz odbyło się spotkanie edukacyjne, którego celem było szerzenie wiedzy na temat owadów zapylających, zagrożeń z jakimi się spotykają i sposobów ich ochrony.

W dniu 28.10.2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie, kpt. Krystian Kulicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo Pan Piotr Nowak, podpisali umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy.

Z aktywnym udziałem osadzonych w dniach 05-08.10.2021 r. realizowany był projekt pt. „Każdy może poznać tajniki filmu i zostać filmowcem” przez Studio Filmowe EGoFILM Eweliny Gordziejuk współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Przedstawiciel Koła Naukowego Zoologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poprowadził spotkanie edukacyjne dla skazanych

W ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów” podpisano nowe umowy z kontrahentami

W dniach 13-16.09.2021 roku na strzelnicy w Górawinie, przy Zakładzie Karnym w Starem Bornem, odbyło się kolejne praktyczne szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy działu ochrony Zakładu Karnego w Koszalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej