28.10.2023 r. 35-lecie swojego istnienia obchodziła funkcjonująca w zakładzie karnym Grupa Anonimowych Alkoholików „STOP- Nowe Życie”. Grupa wsparcia to ważny element wspierający proces resocjalizacji skazanych, u których uzależnienie od alkoholu jest jednym z czynników wejścia na drogę przestępczą.

W dniu 17 i 18 października miały miejsce wyjątkowe zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla dwóch różnych grup młodzieży. Jedna z tych grup odwiedziła Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie odbywały się specjalnie zaplanowane lekcje. Druga grupa pozostała w swojej szkole podstawowej, gdzie również uczestniczyła w edukacji prawnej, choć w innych warunkach.

Dziś, 11 października 2023 r., pod Pomnikiem „Porozumienia Jastrzębskiego” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Bzie” w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się uroczystość podpisania porozumienia inaugurującego uhonorowanie internowanych w latach 1981-1982 działaczy NSZZ „Solidarność”.

Dziś (6 października) na terenie przyległym do Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze, które zainaugurowały otwarcie poligonu strażackiego. Po zakończonych ćwiczeniach odbyło się spotkanie z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia, z-cy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzeja Leńczuka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach płk. Macieja Koniora oraz zaproszonych przez organizatora gości.

4 października br. uczniowie z klasy siódmej i ósmej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku uczestniczyli w edukacji prawnej prowadzonej przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

„Murem za polskim mundurem”- takimi słowami przywitał gości i uczestników Pikników Michał Woś- wiceminister sprawiedliwości, który objął honorowym patronatem wydarzenia organizowane przez dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju we współpracy z rybnickim Nadleśnictwem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej