1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Funkcjonariusze Służby Więziennej uczcili rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Za murami jednostek penitencjarnych są na każdym kroku. Mowa tutaj o funkcjonariuszach działu ochrony. Dział ochrony to jeden z najważniejszych i jednocześnie największy pod względem etatowym ze wszystkich działów w strukturze Służby Więziennej.

W służbie obowiązki wypełnia perfekcyjnie. Od 5 sierpnia br. otrzymał awans zawodowy na stanowisko Z-cy Kierownika Działu Ochrony, jak wielu funkcjonariuszy przy tak ważnej dla społeczeństwa służbie posiada zdrową pasję – sierż. Adrian Czaja łączy hobby i służbę od wielu lat osiągając sukcesy w biegach długodystansowych.

Służba Więzienna aktywnie uczestniczyła podczas 16. edycji święta w cieniu kolegiaty. Przy jednej z najstarszych świątyń kolegiackich w Polsce odbył się uroczysty piknik.

Od 16 lat Służba Więzienna współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, a ponadto od ponad 10 lat wspólnie realizowany jest program resocjalizacyjny mający na celu uświadomić osadzonych jak ważna jest rodzina.

Przedstawiciele Służby Więziennej uczcili pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej. Uroczystość upamiętnienia 79. rocznicy "krwawej niedzieli na Wołyniu”, która była kulminacją czystek etnicznych ludności polskiej na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Małopolsce Wschodniej odbyła się 11 lipca br. pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej