KOMUNIKAT

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Z dniem 1 marca rozpoczął się nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

W zakładach karnych w Polsce podejmuje się szereg oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności

8 luty to data obchodów Święta Służby Więziennej. Nawiązuje ona do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

W zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce, tak jak we wszystkich polskich jednostkach penitencjarnych wobec osadzonych prowadzi się wiele zindywidualizowanych oddziaływań, które mają na celu przywrócenie ich społeczeństwu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej