Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy w dniu 19 maja br. uczestniczył w powiatowych obchodach dnia strażaka.

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie siłowni przeznaczonej dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy.

W dębickiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy mjr Krzysztof Miękisz reprezentował Służbę Więzienną na Powiatowych obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Krzysztof Maźnicki podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ropczycach im. ks. Jana Zwierza – Panem Mariuszem Pilchem.

"Wiele jeszcze zostało do zrobienia. I długa droga przed człowiekiem. Ale jedno wydaje mi się pewne: Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej