W sobotę 4 września br. Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie przyłączył się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.

1 września br. z okazji 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyło się symboliczne złożenie wieńca w fordońskiej Dolinie Śmierci.

18 sierpnia br. zakończono kurs zawodowy zaplanowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020, będący integralną częścią Projektu pn. ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

15 sierpnia br. przypada 101. rocznica Bitwy Warszawskiej zwana również „cudem nad Wisłą”. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej.

11 sierpnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie, ppłk Arkadiusz Gościnny podpisał porozumienie - umowę z Prezesem STOVIT Group Sp. z o.o. - Krzysztofem Łuszczkiem oraz członkiem zarządu - Marianną Zofią Stałanowską, której przedmiotem było odpłatne zatrudnienie skazanych na rzecz spółki, mającej swoją siedzibę w Bydgoszczy.

Rak płuca to najczęstszy pod względem zachorowalności rak w Polsce. Nowotwór płuc powoduje także największą liczbę zgonów spośród wszystkich nowotworów. Tylko w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie populacja skazanych palących wyroby tytoniowe stanowi ponad 82% wszystkich osadzonych. Dlatego tak ważne jest prowadzenie licznych oddziaływań penitencjarnych, które mogą wpłynąć na zwiększenie świadomości skazanych na temat szkodliwości i zagrożeń związanych...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej