Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Barczewie jest jednym z największych oddziałów w warunkach penitencjarnych w Polsce.

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Realizacja kursów zawodowych dla osadzonych w ramach POWER 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Barczewie.

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Zbiórka żywności na terenie Zakładu Karnego w Barczewie w darze dla potrzebujących.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej