Oferta Edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Zakład Karny w Sieradzu edukuje osadzonych w ramach obchodzonego w dniach 21 – 28 lutego 2020 '' Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ''.

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazują wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia zawodowe z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów.

Ostatni rok z POWER

30.01.2020

Zakładu Karny w Sieradzu planuje kolejne szkolenia zawodowe dla osadzonych realizowane w ramach POWER 2014-2020.

Jasełkowy koncert teatralno – artystyczny zaprezentowany osadzonym przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Praca dla skazanych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej